Ако искате като ми се пие бира…

… да ви светва една лампа – ще отворя API-то си и ще ви покажа как 🙂
А сега сериозно – да ви светва лампа като имате нов мейл (@gmail, но може и иначе):

http://www.j4mie.org/2008/02/15/how-to-make-a-physical-gmail-notifier/