WordPress Keyboard Shortcuts

Ето няколко готини shortcuts при работа с WordPress:

* Bold: Alt+SHIFT+b
* Italics: Alt+SHIFT+i

* Link: Alt+SHIFT+a
* Blockquote: Alt+SHIFT+q
* Code: Alt+SHIFT+c

* Read More: Alt+SHIFT+t

* Unordered List (ul): Alt+SHIFT+u
* Ordered List (ol): Alt+SHIFT+o

* List Item (li): Alt+SHIFT+l
* Advanced Editor: Alt+SHIFT+v
* Publish the Post: Alt+SHIFT+p
* ins: Alt+SHIFT+s
* del: Alt+SHIFT+d
* Unquote/outdent: Alt+SHIFT+w
* Undo: Alt+SHIFT+u
* Redo: Alt+SHIFT+y
* Edit HTML: Alt+SHIFT+e
* Align Left: Alt+SHIFT+f
* Align Center: Alt+SHIFT+c
* Align Right: Alt+SHIFT+r

Взети са от weblogtoolscollection 🙂

Ако вие знаете други – ще се радвам да ги изпортите 😛